Poster #1 – Randall Casaer

coverbeeld: © Randall Casaer

Randall Casaer ging in gesprek met Matthias Vermael van Circusplaneet. Vertrekpunt voor zijn  beelden zijn een aantal inherente kwaliteiten van circus en de betekenis ervan voor andere contexten.

“All equal, all different.” 

All equal: Circusplaneet gelooft dat iedereen evenveel waard is en in het leven dezelfde kansen moet krijgen. Dat elk kind, elke jongere en elke volwassene het recht heeft op een hobby. 

“Iedereen die zich inschrijft voor activiteiten bij Circusplaneet is een circusartiest en wordt centraal gesteld in onze werking. Eerst een vooral betekent dat dat we als organisatie op alle vlak toegankelijk willen zijn. We gaan de dialoog en discussie met elkaar niet uit de weg en proberen drempels die we hebben gecreëerd ook weg te werken. Al onze leden zijn eigenaar van Circusplaneet.”

De ronde circuspiste staat symbool voor de gelijkheid waarin we geloven. 

“Elke circus activiteit die we organiseren begint en eindigt in de kring. Iedereen krijgt de ruimte om ideeën te geven. Wie bondgenoten vindt en binnen de organisatie een draagvlak kan creëren, krijgt ruimte. Initiatief komt bottom-up tot stand door overleg.”

All different: Iedereen is gelijkwaardig, maar iedereen is ook anders. De superdiverse samenleving is voor Circusplaneet een realiteit. We ervaren het als een plezier om erin te mogen werken en om er een bijdrage aan te leveren. 

“Diversiteit is ondertussen een uitgangspunt geworden voor alle acties en alle activiteiten. De mens is volgens ons niet te vangen in enkele dimensies. Identiteit is een complex gegeven. We geloven wel dat er op basis van identiteit heel veel uitsluiting bestaat (racisme, genderdiscriminatie, rijk vs arm, mooi vs lelijk, …). Deze uitsluitingsmechanismes proberen we te detecteren en te bestrijden, ook als we ze zelf hebben gecreëerd. Circus is voor ons een enorm krachtig medium om rond diversiteit te werken.”

Matthias Vermael is algemeen coördinator. Circusplaneet gaat voor cultuureducatie via circus. Het gaat over circustrucs aanleren, maar even goed over leren samenwerken en over leren dat iedereen anders is én toch gelijkwaardig is. 

Zie ook Poster #2 “wat ik draag, draag ik bij” van Randall Casaer.